26 novembre 2016

John Taylor Gatto, Cum suntem imbecilizaţi (note de lectura)

Editura Anacronic, 2016.
Subtitlu: Curriculumul ascuns al şcolarizării obligatorii.

Despre autor
- înzestrările de geniu sunt o calitate extrem de des întâlnită printre oameni, poate chiar naturală pentru noi toţi;
- şcoala îi imbecilizează pe elevi; profesorii sunt angajaţi să diminueze capacităţile elevilor, nu să le sporească;
- învăţatul altora nu are nimic în comun cu arta picturii, unde, prin adăugarea materialului pe o suprafaţă, apare o imagine, ci mai degrabă se aseamănă cu arta sculpturii, unde, prin îndepărtarea materialului, o imagine zăvorâtă în piatră este eliberată;
- şcolile-monopol de stat sunt structural ireformabile;


Read more!

25 novembre 2016

Gabrielle Henriet, Heaven and Earth (note de lectura)

In the old geocentric system, the earth, in a state of immobility and surrounded by the planets visibly moving round it including the sun, is at the center of our Universe.

Chapter One. On the non revolution of the Earth round the Sun and on the existence of a summer and of a winter cosmic breath stream
Copernicus tried to explain the cycle of the seasons. According to him, the earth is at its greatest distance from the sun in the summer and at its shortest distance in the winter. The opposition of the seasons north and south of the equator is due to a tilt of the earth, first on one side, and then to the other.
Copernicus said: “The hypothesis of the movement of the Earth is only one which is useful to explain phenomena, but it should not be considered as an absolute truth.” (Treaty on the Revolution of the Celestial Spheres, 1543)
A body in motion creates an apparent speed equal to its own in bodies it encounters. If the earth were in motion, it would create in the planets and constellations an initial apparent speed equal to its own.
There are two cycles:
a) spring equinox (March 21st) – autumn equinox (September 22nd):
- spring-summer;
- predominating length of the day over that of the night;
- the sun reaches its culminating point of the year;
- the heat gradually rises;
b) September 23rd – March 20th:
- autumn-winter;
- predominating length of the night over that of the day;
- the sun descends to its lowest point of the year;
- the heat gradually falls.
There are two semi-annual cosmic currents (streams): the warm summer breath stream (the rising phase of inspiration) and the cold winter breath stream (the falling phase of expiration).
The principle of the existence of cosmic breaths is to be found in the cosmogonies of the Orient.


Read more!

20 novembre 2016

Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica (note de lectura)

Editura Apologeticum, 2004. Traducere Pr. D. Fecioru
Capitolul I. Dumnezeirea este necuprinsă de minte. Nu trebuie să căutăm şi să ne interesăm de cele ce nu ni s-au predat de sfinţii profeţi, apostoli şi evanghelişti
Dumnezeirea este inefabilă şi incomprehensibilă.
Cunoştinţa existenţei lui Dumnezeu o au toţi oamenii.

Capitolul II. Despre cele exprimabile şi inexprimabile. Despre cele cognoscibile şi necognoscibile
Dumnezeu este fără de început, fără de sfârşit, veşnic, pururea dăinuitor, nezidit, neschimbat, neprefăcut, simplu, ne-compus, necorporal, nevăzut, impalpabil, necircumscris, infinit, incomprehensibil, indefinit, insesizabil, bun, drept, creatorul tuturor făpturilor, atotputernic, atotstăpînitor, atoatevăzător, atoatepurtător de grijă, stăpânitor şi judecător.
Dumnezeu este o singură fiinţă.
Dumnezeu este cunoscut în trei ipostaze: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt diferă doar prin: nenaştere, naştere şi purcedere.
Fiul este Dumnezeu desăvârşit şi om desăvârşit.


Read more!

14 novembre 2016

John Chrysostom Médaille, Spre o piaţă cu adevărat liberă (note de lectura)

Editura Logos, 2012. Traducere de Irina Bazon.

Capitolul I. Ce se ascunde sub un nume
- această carte este o încercare de a corecta erorile din domeniul economic;
O gândire corectă este cea care încadrează adevărul în ierarhii adevărate.
Economiştii, pentru a face economia să funcţioneze precum fizica, au redus omul la statutul de obiect într-o lume de obiecte.
- reducerea omului la homo oeconomicus;
- economia a fost separată de chestiunea etică;
- metodologia adecvată a ştiinţei economice nu îşi poate avea originea într-o ştiinţă fizică; economia trebuie să fie o ştiinţaumană, şi să fie bazată pe dreptate;
- 90% dintre economişti nu pot anticipa nicio criză economică => ştiinţa economică actuală nu poate descrie adecvat economia, nu-i poate prevedea nici cursul, iar regulile trasate de ea sunt de natură să agraveze problemele;
- distributismul nu este decât redescoperirea unei perspective mai vechi asupra economiei;
- distributiştii nu reuşesc să aducă argumente solide în termeni economici şi tind să se limiteze la argumentele morale.


Read more!