26 février 2020

Maxim Mărturisitorul, Cuvânt ascetic (nota de lectura)


1. Care a fost scopul întrupării Domnului?
Să ne arate “chipul unei vieţuiri în formă dumnezeiască”.

2. Tot omul botezat trebuie să ţină toate câte a poruncit Domnul.

3. Cel ce imită pe Domnul poate să împlinească toate poruncile. Nimeni din cei robiţi de materia lumii nu poate să imite pe Domnul.

4. Am primit puterea să călcăm peste şerpi şi scorpii, şi stăpânire peste toată puterea vrăjmaşului.

5. Cel ce vrea să se facă ucenicul Lui se desface de toată legătura trupească si se goleşte de toată împătimirea după cele materiale.

6. Cel ce iubeşte pe Dumnezeu din toată puterea şi cugetuul său, iar pe aproapele său ca pe el însuşi, ţine toate poruncile.

7. Lucrurile lumii: “mâncări, bani, avuţii, slavă, rudenii ş.a.m.d.”


Read more!