10 mars 2016

G.K. Chesterton, Eretici (Note de lectură)

Introducere
Primul capitol. Remarci preliminare asupra importanţei ortodoxiei

Faptul că și-au schimbat sensul conceptele de erezie și ortodoxie arată oamenii nu se mai neliniștesc să afle dacă filosofic vorbind se află de partea adevărului sau nu.

“Teoriile generale sunt peste tot dispreţuite; doctrina Drepturilor Omului este repudiată, la fel și cea a Căderii Omului. Ateismul însuși este prea teologic pentru noi; revoluţia seamănă cu un sistem și libertatea cu o constrângere. Nu vrem generalizări. [...] Totul contează, mai puţin Totul.”

Niciodată discuţiile despre natura omului n-au fost mai rare decât azi, și nimeni nu ne mai împiedică să le avem.

A fi creștin fervent a devenit ceva de prost gust.

Ideile generale dominau literatura, au fost alungata în numele sloganului « artă pentru artă ». Ideile generale dominau politica, au fost alungate în numele eficacităţii.


Când totul își pierde vigoarea și impetuozitatea în viaţa unui popor, acesta începe să vorbească despre eficacitate. Când corpul unui om se șubrezește, acesta începe să vorbească despre sănătate.

Capitolul II. Despre spiritul negativ

Religia autentică poate contempla ideea de succes sau de triumf în lupta disperată pentru idealul moral. Morala modernă, dimpotrivă, nu poate insista decât pe ororile care rezultă din încălcarea legii – singura sa certitudine este nefericirea, nu arată decât imperfecţiunile, neavând nicio perfecţiune pe care s-o contemple.

Ceea ce se poate reproșa pe drept cuvânt literaturii realiste nu este prezenţa unui realism luminos, ci absenţa unui idealism luminos. Sentimentul religios, profund și sincer, nu s-a ridicat niciodată împotriva realismului. Dimpotrivă, religia este lucrul realist prin excelenţă, lucrul brutal, care le cheamă pe celelalte pe nume.

Dante a descris lumea după trei coordonate : Paradisul (perfecţiunea), Purgatoriul (progresul) și Infernul (damnarea). Scriitorii realiști nu au decât Infernul. Imaginea răului este foarte bine definită, imaginea binelui este vagă, ca și cum singurul lucru cu adevărat vizibil ar fi întunericul.

Toate locurile comune și idealurile moderne sunt tot atâtea tertipuri pentru a eluda problema binelui. Vorbim despre « libertate », « progres », « educaţie » pentru a evita să discutăm ce este binele.

Nu are rost să vorbim despre progres dacă nu ne este clară direcţia și perfecţiunea pe care vrem s-o atingem. Epoca în care s-a definit cel mai puţin ce este progresul este epoca noastră « progresistă ». 

Acest cuvânt nu poate fi folosit legitim decât de niște credincioși austeri, într-o eră de credinţă.

Capitolul III. Despre Rudyard Kipling și lumea închircită

Byron a împărţit umanitatea în plictisitori și plictisiţi. Plictisitorul, prin entuziasmul său radios, fericirea sa solemnă, se dovedește poet. Plictisitul este prozaic.

Toate lucrurile sunt poetice. Doar printr-un lung și laborios proces literar unele dintre ele devin prozaice.

Rudyard Kipling a contribuit în mod strălucitor la recucerirea provinciilor pierdute ale poeziei. A înţeles că acolo unde sunt lucrurile cele mai mizerabile, trebuie să se afle și cele mai pure.

S-a rătăcit în admiraţia lui pentru militarism. Răul militarismului este acela de a ne arăta că cei mai mulţi dintre oameni sunt timizi, domesticiţi și pacifiști în exces. Soldatul profesionist dobândește o putere din ce în ce mai mare pe măsură ce curajul unei colectivităţi scade. În evul mediu exista mult mai mult curaj pe kilometru pătrat decât acuma, într-o vreme când regii nu aveau armată permanentă, dar orice bărbat purta un arc sau o sabie.

Kipling nu este atras de curaj, ci de disciplina armatei moderne. Adevărata lui poezie este cea a diviziunii muncii și a disciplinei din toate meseriile.

Explorările și cuceririle micșorează lumea. Telegraful și vasul cu aburi micșorează lumea.

“Fără îndoială, este stimulant să facem înconjurul lumii în automobil cu viteza fulgerului, să vedem Arabia ca o furtună de nisip și China ca un câmp de orez. Dar Arabia nu este o furtună de nisip și China nu este un câmp de orez. Sunt vechi civilizaţii în care virtuţi ciudate sunt cuibărite ca niște comori. Dacă dorim să le înţelegem, nu trebuie să le vizităm ca niște turiști sau simpli curioși, trebuie să le abordăm cu bunacredinţă a copilului și îndelunga răbdare a poetului. Dacă astfel de locuri sunt cucerite, automat sunt pierdute. »

Eroarea lui Rudyard Kipling este cosmopolitismul, adică o anume viziune globală asupra lumii care scapă din vedere detaliile. Or, viaţa oamenilor este traită în detalii, nu într-o viziune globală.

Capitolul IV. Bernard Shaw

Cândva se considera că este un dezavantaj să fii neînţeles.

Un neînţeles este Bernard Shaw, căruia i se atribuie inconsecvenţă și frivolitate. În realitate, este perfect consecvent. Îi respinge atât pe socialiști cât și pe individualiști. Îi face oroare febra patriotică atât la irlandezi cât și la englezi. Dacă detestă legăturile matrimoniale, detestă și dragostea liberă. 

Dacă râde de autoritatea preoţilor, râde și de emfaza savanţilor. Condamnă lipsa de responsabilitate în credinţă, dar și în artă.

Este o mare eroare să crezi că absenţa convingerilor definite dă minţii libertate și agilitate.

Bernard Shaw vede lucrurile cum sunt ele, nu cum le consideră majoritatea. Totuși, realismul său are o fisură serioasă: afirmaţia conform căreia regula de aur este că nu există regulă de aur. Or, ceea ce pare a fi o eliberare, este în fapt o cușcă de fier în care e închis omul.

Ceea ce e curios este că Shaw, dezvoltând religia supraomului, a făcut senzaţie. Cel care a râs de credinţele trecutului a descoperit un nou dumnezeu într-un viitor imposibil de imaginat. Cel care a respins orice ideal, a ajuns la idealul cel mai extravagant, cel al unei fiinţe noi.

De fapt, Shaw n-a văzut niciodată lucrurile cum sunt ele, pentru că ar fi căzut în genunchi în faţa lor. El le-a comparat întotdeauna cu un reper monstruos. Nu e o dovadă de realism să-ţi imaginezi un semizeu dotată cu o extremă luciditate, care poate să apară sau nu în ultimele zile ale umanităţii, și în consecinţă să-i privești pe oameni ca pe niște idioţi.

Ceea ce îi lipsește lui Bernard Shaw, singura obiecţie pe care o putem ridica pretenţiei lui de a fi un mare om, este faptul că nu-i ușor de mulţumit.

« Când Hristos, în clipa simbolică, și-a stabilit Organizaţia lui, nu a ales ca piatră din capul unghiului nici pe strălucitorul Pavel, nici pe misticul Ioan, ci un ipocrit, un snob, un laș, într-un cuvânt, un om. Şi pe această stâncă El și-a ridicat Biserica, și ușile Infernului au putut nimic împotriva ei. Toate Imperiile și Regatele au căzut din această slăbiciune inerentă și perpetuă, aceea de a fi fost fondate de oameni puternici pe oameni puternici. Dar singură, Biserica creștină, istorică, a fost ridicată pe un om slab, și pentru acest motiv este indestructibilă, căci niciun lanţ nu poate fi mai puternic decât veriga lui cea mai slabă. »

Capitolul V. H.G. Wells și giganţii

Dacă cercetăm istoria lumii, vom descoperi un număr foarte mare de cazuri în care nu este vorba de ipocrizie, ci de indivizi care au fost de o asemenea bună credinţă încât a părut absurdă, sau de o asemenea absurditate încât a părut rea credinţă.

Li se reproșează clericilor de altădată, ca un semn de inconsecvenţă și duplicitate, că au combinat o profesie de o umilinţă aproape servilă cu o luptă neîndurătoare pentru cucerirea succesului temporar și glorificarea triumfului.

Trăsătura cea mai interesantă a lui Wells este aceea că el e singurul printre strălucitorii săi contemporani care n-a încetat să crească. Dovada cea mai evidentă a acestei creșteri este o schimbare graduală de opinie, și nu o schimbă schimbare de opinie. A trecut de la opinii anticonvenţionale la opinii convenţionale.

După ce a debutat cu imagini apocaliptice în literatura engleză, Wells a ajuns la un conservatorism vesel și tonic.

H.G. Wells nu s-a detașat suficient de punctul de vedere știinţific pentru a înţelege că anumite lucruri nu trebuie să fie știinţifice. Atunci când un om mănâncă, trebuie s-o facă pentru că-i este foame, nu pentru că hrana îi este necesară supravieţuirii. Atunci când face efort, trebuie s-o facă pentru că-i place scrima, călăria și muntele, nu pentru că este prea gras. Atunci când se căsătorește, la baza gestului trebuie să fie o pasiune sănătoasă, nu faptul că trebuie perpetuată specia.

Filosofia lui Wells sfârșește prin a nega filosofia însăși. Şi face acest lucru atunci când afirmă că nu există idei sigure și solide care să constituie repere imuabile.

H.G. Wells se înșală atunci când afirmă că totul se schimbă. Singurele lucruri care se schimbă sunt cele manifestate și materiale. Există ceva ce nu se schimbă : calitatea abstractă, ideea invizibilă.
Basmul Tom Degeţel ne atrage atenţia asupra unui paradox fundamental : nu Cezarii sunt puternici și curajoși, ci cei fară de putere. Cel puternic nu poate fi curaj, n-are nevoie de asta. Doar cel slab are nevoie de curaj. Să aparţii taberei celei mai slabe înseamnă să aparţii școlii celei mai puternice.
Literatura primitivă este toată o laudă a celui slab. N-au existat decât două feluri de cântece : cele care clamau victoria celui slab împotriva celui puternic și cele care plângeau victoria celui puternic asupra celui slab.

Capitolul VI. Crăciunul și esteţii

Ceea ce este iraţional e la îndemâna tuturor, ceea ce e raţional nu poate fi înţeles decât de câţiva. Istoria demonstrează fără îndoială că doar misticismul este la indemâna maselor.

Obiectul filantropiei este să facă binele, obiectul religiei este să fie binele.

Auguste Comte ne-a lăsat religia pozitivismului, cunoscută și sub numele de cultul umanităţii. Efortul său, ca și cel al celor asemenea lui, n-a reușit niciodată. Nu există nicio sărbătoare raţionalistă, niciun extaz raţionalist.

Sărbătoarea Crăciunului ne face să ne întrebăm de ce sentimente atât de omenești ca veselia și odihna au o origine religioasă. Logic, putem să ne întrebăm de ce nu dăm cadouri cu ocazia inaugurării gării din Euston, și de ce nu cântăm cu ocazia nașterii lui Michelangelo.

Capitolul VII. Omar și viţa-de-vie sacră

Morala nouă consideră că este înţelept ca vinul sau orice altă băutură alcoolică să fie folosite ca medicament. Dimpotrivă, aceasta este o idee nefericită : dacă un om se străduiește să găsească în vin veselia, efortul lui nu trebuie făcut oricând, și mai ales nu la orice oră a zilei ; dacă, dimpotrivă, caută în vin sănătatea, are motive s-o facă nu fără o regularitate, neputându-se lipsi de sănătate. Tentaţia este deci incomparabil mai mare dacă lucrul cu care e asociat vinul pare mai normal și mai indispensabil.

« Buna regulă în această materie va apărea fără îndoială, ca multe reguli corecte, asemenea unui paradox. Beţi pentru că sunteţi fericit, nu beţi niciodată pentru că sunteţi nefericit. Nu beţi niciodată atunci când vă simţiţi mizerabil fără alcool, dacă nu vreţi să semănaţi palidului băutor de gin din cartierele sărace. Beţi dimpotrivă atuni când aţi putea fi perfect fericit fără să beţi și veţi semăna cu veselul ţăran italian. Nu beţi niciodată pentru că aveţi nevoie de asta, căci ar însemna să beţi în mod raţional și aceasta este calea cea mai scurtă către infern și moarte. Beţi dimpotrivă pentru că nu aveţi nevoie de asta, căci e iraţional, și aceasta este antica sănătate a lumii. »

Omul nu poate iubi lucrurile muritoare. Omul nu poate iubi decât lucrurile nemuritoare, preţ de o clipă.

Capitolul VIII. Timiditatea presei de scandal

În ciuda a ceea ce se spune, acest tip de jurnalism nu este nici suficient de violent, nici suficient de senzaţional. Principalul său defect este platitudinea lui, banalitatea departe de orice neprevăzut de care dă dovadă.

Adevăratul senzaţionalism are nevoie de curaj moral, căci este unul dintre cele mai periculoase lucruri din lume să surprinzi cu adevărat pe cineva.

Capitolul IX. Stările sufletești ale lui George Moore

Acest scriitor care și-a început cariera scriindu-și memoriile, se află într-o stare perpetuă de sinceritate temporară.

Nu e supărat că i se cere să creadă în existenţa miracolelor, e supărat că i se cere să creadă în existenţa aproapelui său. Nu dogma existenţei lumii de apoi îl preocupă, ci dogma existenţei lumii de aici.

Tradiţia creștină (singura morală coerentă a Europei) se sprijină pe câteva paradoxuri care pot fi perfect respinse într-o controversă dar ușor de justificat în viaţă. De exemplu, paradoxul Speranei sau al Credinţei : cu cât o situaţie este mai disperată, cu atât mai mult trebuie omul să spere. Paradoxul Carităţii sau al protecţiei cavalerești : cu cât ceva este mai slab, cu atât mai mult trebuie să fie respectat și protejat.

Capitolul X. Sandalele și simplitatea

Marea nefericire a englezilor moderni este că nu se pot lăuda cu virtuţile lor (simplitatea și onestitatea) fără ca automat să le piardă.

Dacă vorbești neîncetat de vigoarea ta automat devii mai puţin viguros. La fel e și dacă vorbești despre simplitatea ta.

Partizanii actuali ai vieţii simple vor să ne facă simpli acolo unde nu contează (mâncarea, costumul, eticheta, sistemul economic) și complicaţi acolo unde contează (filosofia, loialitatea, acceptarea spirituală, refuzul spiritual).

Etalonul simplităţii este copilul. `

Capitolul XI. Ştiinţa și sălbaticii

Nimeni nu poate înţelege astronomia fără să fie astronom, dar putem înţelege antropologia prin simplul fapt că suntem oameni, adică obiectul de studiu al acestei știinţe. Spiritul rece și detașat care asigură succesul în botanică duce la dezastru dacă este aplicat în mitologie și studierea originilor omului.

Ignoranţa totală în ceea ce privește natura intimă a ceremonialului dă naștere la explicaţiile cele mai stângace și mai inumane privind comportamentul oamenilor în vremurile și regiunile barbare. Să spui că indienii pun mâncare lângă mort pentru că sunt convinși că acesta o va mânca e totuna cu a spune că englezii pun flori lângă mort pentru că sunt convinși că acesta are nevoie de ele și le va mirosi.

Capitolul XII. Păgânismul și Dl Lowes Dickinson

Noul păgânism n-a avut niciodată nici cea mai mică asemănare cu păgânismul. Cuvântul “păgân” este folosit pentru a desemna un om fără nici o religie, în vreme ce păgânii de altădată aveau mai multe religii. Conform noilor concepţii păgânii își fac coroane de flori și dansează, în vreme ce păgânii de altădată credeau într-o demnitate rigidă și o responsabilitate prea riguroasă.

Pentru a stăvili entuziasmul elenistic, în spatele căruia nu se ascund decât pofte și egoism, nu e necesar să știi multă filosofie, ajunge să cunoști puţin greaca veche.

Eroarea lui Lowes Dickinson este hedonismul grosolan. El spune că idealul păgânismului era un ideal de umanitate plină și satisfăcută, în vreme ce idealul creștinismului este ascetismul.

În realitate, principalul determinant al creștinismului și punctul său de ruptură cu păgânismul n-a fost ascetismul.

Or, creștinismul a adoptat tot ce putea fi luat de la păgânism. Singurele trei virtuţi pe care creștinismul nu le-a adoptat, le-a creat, sunt : credinţa, speranţa și mila.

Virtuţile păgâne precum justiţia și înfrânarea, sunt virtuţi triste. Virtuţile teologice (credinţa, speranţa și caritatea) sunt virtuţi vesele și exuberante. Virtuţile păgâne sunt iraţionale, în vreme ce virtuţile creștine sunt cât se poate de lipsite de raţiune (adică înglobează un paradox ce nu poate fi găsit în virtuţile păgâne).

Caritatea înseamnă să ierţi ceea ce este de neiertat, altfel nu este o virtute. Speranţa înseamnă să speri atunci când lucrurile sunt fără speranţă, altfel nu este o virtute. Iar credinţa este atunci când crezi ceea ce e incredibil, altfel nu este o virtute.

Caritatea către cel care o merită nu este caritate, ci justiţie.

Mai există o virtute care se leagă mult mai evident de creştinism şi demonstrează încă şi mai bine conexiunea între paradox şi necesitatea practică : umilinţa.

Marea descoperire psihologică a păgânismului, care îl transformă în creştinism, poate fi definită în următoarea frază : păgânul a început să se bucure de sine cu un bun simţ admirabil. La sfârşitul civilizaţiei sale, a descoperit că omul nu ar putea să se bucure de sine şi concomitent să se bucure de altceva.

« Umilinţa este ceea ce reînnoieşte etern pământul şi stelele. Umilinţa, şi nu datoria, apără stelele de rău, de răul de neiertat al unei renunţări neprevăzute. Graţie umilinţei cerurile eterne şi-au păstrat pentru noi prospeţimea şi imensitatea. Blestemul care a precedat istoria ne-a lăsat tuturor o predispoziţie de a fi obosiţi de miracole. Dacă am vedea cerul pentru prima dată, ne-ar părea cel mai teribil şi mai frumos dintre meteoriţi. » (p. 150)

Obiecţia făcută lui Lowes Dickinson este aceea că ignoră descoperirile omeneşti bine definite din domeniul moral, descoperiri la fel de definite ca şi circulaţia sângelui.

Capitolul XIII. Celţi şi celtofili

Una din principalele utilizări ale ştiinţei este aceea de a furniza cuvinte mari care să ascundă greşelile bogatului. De exemplu, cuvântul « cleptomanie ».

O parte enormă din ingeniozitatea modernă a fost consacrată apărării conduitei imposibil de apărat a celor care sunt bogaţi. Printre toate aceste invenţii, nu există una mai ciudată ca teoria raselor.

Naţionalitatea este un lucru care există şi care n-are nimic de-a face cu rasa. Naţionalitatea este un produs spiritual.

Capitolul XIV. Asupra anumitor scriitori moderni şi a instituţiei familiei

Familia este celula principală a oricărei societăţi.

Omul care trăieşte într-o mică comunitate se mişcă într-o lume foarte vastă. Cunoaşte mult mai bine varietăţile ostile şi divergenţele ireductibile ale speciei umane. Motivul este clar. Într-o mare comunitate se formează grupuri bazate pe afinităţi. În cele mic, alegerile ne sunt impuse. Grupurile fondate pe simpatii exclud lumea reală. Nimic nu este îngust într-un clan, singurul lucru îngust este clica. Există o acceptare a diferenţei într-un clan net superioară unei comunităţi elective.

Dacă mâine am fi blocaţi de zăpadă în strada unde locuim, am descoperi o lume mult mai vastă şi mult mai ciudată decât cea pe care am cunoscut-o vreodată. Or, orice efort al individului modern constă în a se sustrage străzii unde locuieşte. Mai întâi, inventează igiena modernă şi merge la băi. Inventează cultura modernă şi merge la Florenţa. Inventează imperialismul modern şi merge în Africa. Merge până în cele mai fantastice locuri din lume. Şi toate astea pentru a fugi de strada în care s-a născut. Are şi o explicaţie : spune c-o evită pentru că este plictisitoare. Minte. Adevărul este c-o evită pentru că este mult prea pasionantă. E pasionantă pentru că e plină de exigenţe, e plină de exigenţe pentru că trăieşte. Poate vizita Veneţia, pentru că veneţienii sunt doar veneţieni, în vreme ce locuitorii străzii sale sunt oameni.

Atunci când Nietzsche ne asigură că aristocraţia la care visează el este una a muşchilor viguroşi şi a voinţelor ferme, de fapt este o aristocraţie a nervilor slabi.

« Noi ne facem prietenii, noi ne facem duşmanii ; dar Dumnezeu ne face aproapele. Din această cauză acest aproape vine către noi acoperit de toate terorile naturii ; e la fel de ciudat ca stelele, la fel de nonşalant şi de indiferent ca ploaia. El este omul, cea mai înfricoşătoare dintre fiare. Din această cauză religiile din vechime şi Scriptura dădeau dovadă de o înţelepciune rafinată atunci când ne vorbeau, nu de îndatoririle noastre faţă de umanitate, ci de cele faţă de aproapele nostru. Datoria noastră faţă de umanitate poate lua forma unei alegeri personale şi chiar agreabile. Poate deveni o pasiune, chiar un amuzament. Putem lupta pentru pacea internaţională pentru că ne place foarte mult lupta. Martiriul cel mai monstruos, încercarea cea mai respingătoare pot fi rezultatul unei alegeri sau a unei vocaţii speciale. Putem fi în aşa fel construiţi încât să ne placă în mod deosebit nebunii sau să avem un interes special pentru lepră. Putem să ne placă negrii pentru că sunt negri şi socialiştii germani pentru că sunt pedanţi ; dar trebuie să-l iubim pe aproapele nostru pentru că este acolo, motiv mult mai alarmant al unei operaţiuni încă şi mai grave. El este eşantionul de umanitate care ne este impus. Şi tocmai pentru că el este oricine, el e toată lumea. Este un simbol pentru că este un accident. » 

Viaţa în familie ne învaţă că viaţa în general este ceva care ţine de interior, nu de exterior. Familiile sunt lipsite de armonie, dar exact pentru acest motiv, pentru conţinutul de divergenţe şi varietăţi sunt importante familiile. Cine se revoltă împotriva familiei se revoltă de fapt împotriva umanităţii, şi ea plină de contradicţii.

Cei care vor să iasă din familie, vor de fapt să intre într-un univers mai îngust. Sunt înfioraţi şi consternaţi de imensitatea şi varietatea pe care o poate cuprinde familia. Cea mai bună metodă pentru un om de a-şi pune la încercare abilitatea de a se acomoda cu diversitatea comună a oamenilor ar fi de a coborâ pe horn într-o casă aleasă la întâmplare şi de a se adapta cât de bine poate la locuitorii acelei case. În mare, cam asta am făcut fiecare în ziua în care ne-am născut.

Atunci când aveţi un grup de oameni constituit în urma unor alegeri raţionale, aveţi o atmosferă specială, o atmosferă de sectă. Când aveţi un grup de oameni constituit fără o alegere raţională, aveţi oameni.

Când, prin naştere, ne facem apariţia în familie, intrăm într-o lume incalculabilă, într-o lume cu legile ei deosebite şi ciudate, într-o lume care ar putea să se lipsească de noi, într-o lume pe care n-am făcut-o. Cu alte cuvinte, atunci când intrăm în familie, pătrundem într-o poveste cu zâne.

Dacă vrem ca viaţa să ne fie un roman sau o aventură, trebuie ca cel puţin o mare parte din ea să fie reglată fără permisiunea noastră. Motivul pentru care viaţa bogaţilor este atât de plată şi de lipsită de evenimente este acela că îşi pot alege singuri evenimentele. Bogaţii se plictisesc din prea multă putere.

Să te naşti în această lume înseamnă să vii într-un mediu antipatic, şi în consecinţă să fii născut într-o aventură.

Capitolul XV. Despre romancierii mondeni şi oamenii de lume

Într-un anumit sens, este mai profitabil să citim literatură proastă decât literatură bună. Literatura bună ne poate arăta spiritul unui om, dar literatura proastă ne poate revela spiritul unui mare număr de oameni. O carte proastă ne spune enorm de multe despre cititorii ei.

Credinţele fundamentale ale oamenilor şi energiile lor durabile se găsesc în romanele de două parale şi în foiletoanele populare.

Clasele inferioare nu se tem în Anglia de aristocraţie. Nici n-ar avea cum. Ele au pentru aristocraţie admiraţia cea mai deplină. Forţa aristocraţiei nu stă în ea însăşi, ci în cartierele sărace.
Igiena provine dintr-o teroare.

« Ideea că există ceva englezesc din faptul de a-ţi înnăbuşi sentimentele este una dintre acele noţiuni de care niciun englez n-a auzit vreodată vorbindu-se înainte ca Anglia să nu fie exclusiv guvernată de scoţieni, americani şi evrei. » (p. 193)

Este posibil ca ideea de a-ţi înăbuşi sentimentele să provină falsele impresii pe care le avem despre Vikingi. În realitate, aceştia plângeau ca nişte copii, se îmbrăţişau ca nişte fetiţe, făceau tot ceea ce făceau şi eroii epopeilor homerice.

Capitolul XVI. Despre Mc Cabe şi o frivolitate divină

Gluma este profană prin natura ei, în sensul că este constatarea bruscă  a faptului că un lucru care se crede solemn nu este atât de solemn dacă ne uităm mai bine.

Oamenii vorbesc cu gravitate şi serios de lucrurile cele mai lipsite de importanţă, dar sunt frivoli cu cele care merită toată consideraţia.

Comicul este contrariul non-comicului, nu al seriosului. A alege să spui adevărul în fraze lungi sau în glume scurte este o problemă analogă celei de a alege să spună adevărul în franceză sau în germană. Că un om predică Evanghelia în mod comic sau în manieră gravă, aceasta nu are mai multă importanţă decât s-o predice în proză sau în versuri.

A glumi pe seama divinului nu-i totuna cu a lua numele lui Dumnezeu în deşert. Înseamnă, dimpotrivă, să te serveşti de numele Lui pentru un motiv excelent. A lua ceva în deşert înseamnă a folosi fără scop.

Dispariţia religiei nu va duce la creşterea senzualităţii, ci la scăderea ei, pentru că viaţa însăşi se va diminua.

Materialismul occidental nu conduce la anarhie, nu avem suficient curaj şi motivaţie individuală pentru a ne bucura de libertate.

Scepticismul nu privează viaţa de disciplină, îi suprimă forţa motrice.

« Eternitatea este ajunul a ceva. Niciodată nu mă uit la stele fără să mă gândesc că sunt rachetele unor elevi oprite din căderea lor eternă. » (p. 226)

Capitolul XVII. Spiritul lui Whistler

Arthur Symons afirmă că moralitatea trebuie să se supună în întregime artei, după care adaugă că arta este aceeaşi în toate timpurile în vreme ce moralitatea variază în multe privinţe în fiecare epocă.
Criticul de artă ideal ar recunoaşte frumuseţea eternă în fiecare şcoală, în egală măsură moralistul ideal ar trebui să descopere morala permanentă din toate codurile.

Doctrina distincţiei dintre artă şi morală îşi datorează o mare parte din succesul său faptului că arta şi morala se găsesc inextricabil amestecate în persoanele şi operele adepţilor ei cei mai eminenţi.

Whistler era unul dintre oamenii care-şi cheltuiesc toate emoţiile şi pe care îi mănâncă vanitatea şi-i rigidizează fără încetare. Ca urmare, nu avea vreo forţă superfluă, nu avea bunătate, nu avea cordialitate, căci putem aproape să definim cordialitatea ca fiind o forţă superfluă. Nu cunoştea nepăsarea divină ; nu se uita niciodată pe sine ; nu avea nicio generozitate ; viaţa lui întreagă, ca să-l cităm, era un aranjament. Practica mizerabila farsă a « artei de a trăi ». Într-un cuvânt, a fost un mare artist, dar cu certitudine n-a fost un mare om.

Tot despre Whistler : Nu era o mare personalitate pentru că se gândea prea mult la el însuşi. Putem merge chiar mai departe, şi să spunem că nu era un mare artist pentru că se gândea prea mult la artă. Oricine posedă o cunoaştere profundă a psihologiei umane este lipsit de încredere faţă de cei care se laudă că sunt artişti şi vorbesc fără încetare de artă. Arta este un lucru normal şi uman în aceeaşi măsură în care sunt mersul şi rugăciunea. Dar din clipa în care începem să vorbim solemn despre ea, putem fi aproape siguri că are loc un început de paralizie şi de dificultate.

Capitolul XVIII. Pretinsele naţiuni tinere

Omul modern este şi el ritualist, doar că riturile lui nu sunt religioase : sonerii electrice, pălării de mătase, cravate albe, cărţi de vizită, confetti etc. Aceste rituri constituie adevărate mascarade mistice.
Toţi oamenii sunt idealişti, dar se întâmplă adesea ca unii dintre ei să aibă un ideal prost. Orice om este sentimental, doar că sentimentul unora este adesea fals.

Deşi există un pericol autentic din partea celor care au un ideal mistic, pericolul permanent şi urgent provine de la cei care au un ideal monden.

Nu idealul grandios distruge ordinea socială, ci idealul mediocru.

Politicienii moderni par să creadă că un om devine practic pur şi simplu dacă îşi limitează afirmaţiile la subiecte practice. Aparent, o iluzie ar fi ceva fără importanţă atâta timp cât este o iluzie materială. A fi în mod constant obsedat de imagini practice şi probleme practice, a considera tot timpul că lucrurile sunt actuale, urgente şi pe punctul de a se îndeplini, acestea nu sunt dovezile că un om este practic, sunt semnele cele mai obişnuite ale nebuniei.

Se spune despre America faptul că e o naţiune tânără, iar Noua Zeelandă una nouă. Nici vorbă. Dacă ne uităm la istoria lumii, constatăm că ceea ce se naşte tânără şi moare bătrână este exact colonia.
Tinereţea Americii este pur cronologică, nu morală sau intelectuală.

Există trei forme în care o naţiune se poate arăta fericită şi mare : eroism în guvern, eroism în arme, eroism în artă.

Capitolul XIX. Adânciturile şi romancierii lor

Democraţia nu este filantropie, nu este nici măcar altruism nici reformă socială. Democraţia nu este fondată pe mila pentru omul obişnuit, este fondată pe respect, sau pe teama de omul obişnuit. Ea nu apără omul pentru că omul este mizerabil, ci pentru că omul este sublim. Ceea ce îi reproşează omului comun este mai puţin faptul de a fi sclav, cât faptul de a nu fi rege, căci visul ei este întotdeauna visul primei republici romane, o naţiune de regi.

Cultul marilor oameni apare în momentele de slăbiciune şi de laşitate ale istoriei.

Marea diferenţă dintre morala medievală şi a noastră este că a noastră concentrează întreaga ei atenţie asupra păcatelor ignoranţilor şi neagă ca să spunem aşa păcatele oamenilor educaţi.

Capitolul XX. Observaţii finale asupra importanţei ortodoxiei

« Viciul concepţiei moderne a progresului intelectual este acela că e vorba întotdeauna de a rupe diguri, de a dărâma bariere, de a respinge dogme. Or, dacă există un fenomen al dezvoltării intelectuale, trebuie să fie dezvoltarea convingerilor din ce în ce mai clare, a dogmelor din ce în ce mai numeroase. Mintea umană este o maşină făcută să tragă concluzii ; dacă nu ajunge la asta, a ruginit. »

Omul nu este animalul care face unelte. Furnicile şi castorii fac şi ei unelte. Omul este animalul care face dogme.

Dogmaticii cei mai feroci pot deveni cei mai buni artişti.

Aucun commentaire: