05 mai 2018

Hesiod, Munci şi zile (note de lectură)


Zeus decide dacă oamenii vor fi ştiuţi sau neştiuţi, proslăviţi sau uitaţi.

Două feluri de “discordii” cuprind pământul: 1) vrajba care porneşte războiul şi 2)
“Zeii ascuns-au de oameni tainele vieţii uşoare [...] Zeus cu gând mâniat ascunsu-ne-a orice-nlesnire.” De ce? “Căci l-a-nşelat oarecând Prometeu cel cu gânduri ascunse.”

Focul furat de Prometeu se dovedeşte blestem: “Ţie gătitu-ţi-ai chin şi câtor pe lume veni-vor/Căci le voi da pentru foc osândă din care cu toţii/Inima să-şi veselească îmbrăţişându-şi năpasta.”

Zeii, la porunca lui Zeus, fac femeia: “Doruri aprinse, ispite şi pofte ce duc la sleire [...] Suflet lipsit de ruşine să-i dea şi făţarnică fire. [...] Vorbele amăgitoare şi strâmbe, năravuri viclene [...]”

Oamenii epocii de aur: “Căci mai demult pe pământ trăia seminţia de oameni/Îndepărtată de rele, fără să simtă povara/Bolilor care mânat-au spre oameni nălucile morţii”. Pandora este cea care slobozeşte asupra acestor oameni “griji şi dureri”. Tot ce ştim despre ei este că erau: “Neamu-unor oameni de aur, cu duh cumpănit şi cuminte/Care au fost într-o vreme, când domn peste cer era Cronos./Netulburaţi de vreo grijă, trăiau asemeni cu zeii,/Nu cunoşteau suferinţa, ori truda şi nici bătrâneţea/Nu-i dobora, ci de-a pururi cu zdravene mâini şi picioare/Se veseleau în petreceri, feriţi de orice amaruri./Moartea uşoară ca somnu-i primea şi averile toate/Ei stăpâneau, căci pământul cel rodnic din propria-i voie/Fructe dădea din belşug, paşnici trăiau şi în tihnă,/Roadele îşi împărţeau cu cei deopotrivă de vrednici.”

Oamenii de argint: “Neamul al doilea, de-argint, care-a fost cu mult mai bicisnic/Nesemănând la statură ori minte cu neamul de aur/Timp de o sută de ani creştea în casă copilul/Lângă-a sa vrednică mamă, jucându-se fraged la minte/Iar, când crescând, atingea a tinereţii-nflorire/Vreme puţină trăia, suferind pentru-a sa neghiobie/Nesăbuitele crime nevrând dintre ei să alunge./Nici nu voiau să cinstească pe zei, ori pe sfintele-altare/Jertfe s-aducă precum e legea de sus printre oameni.”

Oamenii de alamă: “Alt neam de oameni, al treilea, făcut-a părintele Zeus/Cel din aramă, croit din frasini, neam dârz şi sălbatic/Care nu seamănă cu cel de argint, căci spre slujba /Cea sângeroasă-a lui Ares, spre făr-de-legi năzuit-au/Fruct de pe câmp nu mâncau, în piept de piatră aveau inimi, Ne-nduplecaţi şi cu mare putere, iar braţe vânjoase/Din ai lor umeri creşteau pe viguroasele trupuri./Arme-şi făceau din aramă, la fel din aramă şi case,/Sculele toate de-aramă, căci n-aveau fierul cel negru;/Unul pe altul răpunând, ucişi de mâna-nrudită”

Oamenii de fier: “Neamul acesta, de fier, nicicând n-o s-ajungă să-şi afle/Tihnă, nici noapte, nici zi, sleiţi de durere şi trudă,/Căci, precum vezi, le dau zeii grijile sfâşietoare,/Dar pătimirilor rele li s-au adaus şi bunuri./Pierde-va şi acest neam al cuvântătorilor oameni/Zeus, de-abia că s-or naşte şi-ndată cărunţi se vor stinge./Tatăl e necruţător cu fiii, iar fiii cu tatăl,/Oaspeţii nu ţin la gazdă, prieten nu ţine la prieten,/Nu e iubire de frate, cu fu oarecând într-o vreme./Ei necinstesc pe bătrâni, cu vorbe spurcate, degrabă/Îi ocărăsc, fără frică de-al zeilor chip, ticăloşii,/Nici mulţumire n-aduc părinţilor, la bătrâneţe,/Dând răsplătire la câte le-au dat în trecuta pruncie./Pumnul e legea, cetatea îşi jefuie unul la altul,/N-au vreun respect al dreptăţii/al cinstei şi nici jurământul/Nu-şi împlinesc, mai curând cinstesc pe semeţii netrebnici./Dreptul cu pumnul şi-l iau şi nu cunosc vreo ruşine.”

“Căci le e cugetul orb de oarbă şi grea neştiinţă” (Hesiod, Munci şi zile)

Responsabilitatea colectivă în caz de păcat: “Deseori toată cetatea plăteşte vina acelui/Care doar rău unelteşte, scornind smintite primejdii./Căci le trimite Cronidul izbelişte crudă din ceruri,/Foamete, ciumă, norodul întreg istovit se sfârşeşte,/Sarcina-şi pierde femeia, casele se ruinează,/Prin hotărârea-nţeleaptă-a lui Zeus Olimpianul./Le nimiceşte adesea armata, ori zidul dărâmă,/Sau le scufundă în mare, acestora, flota, Cronidul.”

Karma: “Omul îşi face lui însuşi rău, vătămându-l pe altul,/Voia cea rea e mai rea aceluia care-o gândeşte.”

“Omul primi însă cinstea ca pe cel mai de preţ dintre bunuri.”

Despre virtuţi: “Zeii au pus înaintea virtuţilor trudă, sudoare,/Calea spre ele e lungă, abruptă, e aspru-nceputul,/Dar când te apropii de pisc, e netedă, dreaptă, uşoară,/Poţi înlesnit să răsufli, deşi a fost grea înainte./Bun pe deplin este omul ce, singur gândindu-se bine,/Ştie s-aleagă pe cele ce până-n sfârşit sunt mai bune/Vrednic e cel care ţine în seamă bunele sfaturi.”


Aucun commentaire: