11 mars 2017

Julius Evola, Despre feminintatea modernă (fragment)

Emanciparea femeii trebuie fatalmente să urmeze emancipării sclavului şi glorificării omului fără castă şi tradiţie, adică paria. Într-o societate care nu mai cunoaşte nici Ascetul, nici Războinicul, într-o societate în care mâinile ultimilor aristocraţi par făcute mai mult pentru rachetele de tenis sau paharele cu cocktailuri decât pentru sabie şi sceptru, într-o societate în care tipul omului viril, când nu se identifică cu larva palidă a “intelectualului” sau a “profesorului”, cu fantoşa narcisistă a “artistului” sau cu maşinismul preocupat şi jegos al bancherului sau al politicianului, este reprezentat de boxeurul sau actorul de cinema – într-o asemenea societate era normal ca şi femeia să se revolte şi să revendice pentru sine o “personalitate” şi o libertate în sensul anarhic şi individualist al epocii actuale. Acolo unde etica tradiţională cerea bărbatului şi femeii să fie întotdeauna mai mult ei înşişi, să exprime prin trăsături întotdeauna mai îndrăzneţe ceea ce face din cineva un bărbat şi din altcineva o femeie – noua civilizaţie tinde spre nivelare, uniformizare, o stare care în realitate nu este mai mult, ci mai puţin decât individualizarea şi diferenţierea sexelor.

Ni se pare că ceea ce este o abdicare ar fi o cucerire. După secole de “sclavie”, femeia a vrut să fie liberă, să fie ea însăşi. Dar “feminismul” n-a ştiut să conceapă pentru femeie o personalitate care să nu fie o imitaţie a celei masculine, într-atâta încât aceste “revendicări” maschează o lipsă fundamentală de încredere în femeia nouă faţă de ea însăşi, neputinţa ei de a fi ceea ce este şi de a conta pentru ceea ce este: o femeie şi nu un bărbat. Printr-o fatală neînţelegere, femeia modernă a încercat sentimentul unei inferiorităţi cu totul imaginare pentru faptul că nu este decât femeie şi a considerat aproape ca o ofensă faptul de a fi tratată “doar ca femeie”. Aceasta a fost originea unei false vocaţii ratate, şi tocmai de aceea femeia a vrut să-şi ia revanşa, să-şi revendice “demnitatea”, să-şi arate “valoarea” – mergând să se măsoare cu bărbatul. Nu era vorba câtuşi de puţin, totuşi, de bărbatul autentic, ci de bărbatul-construct, de bărbatul-fantoşă al unei civilizaţii standardizate, raţionalizate, neimplicând aproape nimic cu adevărat diferenţiat şi calitativ. Într-o astfel de civilizaţie, nu mai poate fi vorba evident de chestiunea unui privilegiu legitim oarecare, iar femeile, incapabile să-şi recunoască vocaţia naturală şi s-o apere, fie şi pe planul cel mai accesibil (pentru că nicio femeie fericită sexual nu încearcă vreodată nevoia de a imita sau de a invidia bărbatul), putură cu uşurinţă să demonstreze că şi ele posedau virtual competenţele şi talentele – materiale şi intelectuale – ale celuilalt sex, care sunt, în general, necesare şi apreciate într-o societate de tip modern. Bărbatul, într-adevăr iresponsabil, a lăsat-o, şi chiar a ajutat-o, a împins-o pe femeie în stradă, în birouri, în şcoli, în uzine, în toate răscrucile contaminatoare ale societăţii şi culturii moderne. Aşa a fost făcută ultima îmbrânceală în direcţia nivelării.Şi acolo unde emascularea spirituală a bărbatului modern materializat n-a restaurat tacit primatul, propriu vechilor comunităţi ginecocratice, al femeii hetaire, arbitră a bărbaţilor abrutizaţi de simţuri şi muncind pentru ea, rezultatul a fost degenerescenţa tipului feminin până în caracteristicile sale somatice, atrofierea posibilităţilor sale naturale, sufocarea interiorităţii ei specifice. De unde tipul băieţoaicei, tânăra vidată, incapabilă de orice elan în afara ei însăşi, incapabilă chiar, până la urmă, de senzualitate şi de păcat, căci, pentru femeia modernă, chiar promisiunile dragostei fizice prezintă adesea mai puţină atracţie decât cultul narcisist al propriului corp, decât să se arate îmbrăcată sau cât mai puţin îmbrăcată posibil, mai puţină atracţie decât antrenamentul fizic, dansul, sportul, banii, etc. Europa cunoştea deja prea puţin puritatea ofrandei, fidelitatea care dă totul şi nu cere nimic, dragostea care este suficient de puternică pentru a nu avea nevoie să fie exclusivă. În afara unei fidelităţi pur conformiste şi burgheze, dragostea pe care Europa o avusese era cea care nu permite iubitului să nu iubească. Or, atunci când femeia, pentru a i se consacra, pretinde unui bărbat să-i aparţină corp şi suflet, nu numai că şi-a “umanizat” şi sărăcit ofranda, dar mai ales a început să trădeze esenţa pură a feminităţii pentru a adopta, şi în această privinţă, un mod de a fi propriu naturii masculine – şi din specia cea mai josnică: posesiunea, dreptul asupra altuia şi orgoliul Eului. Restul a urmat, ca în orice cădere, după legea acceleraţiei. Într-adevăr, femeia care pretinde să-l păstreze pe bărbat pentru ea însăşi sfârşeşte prin a dori să posede mai mult de unul singur. Într-o fază ulterioară, egocentrismul ei crescând, nu vor mai fi doar bărbaţii cei care o vor interesa, ci duar ceea ce ei pot să-i ofere pentru a-şi satisface plăcerea sau vanitatea. Ca epilog, corupţia şi superficialitatea, sau o viaţă practică şi exteriorizată de tip masculin care denaturează femeia şi o aruncă în fosa masculină a muncii, a câştigului, a activităţii practice paroxistice şi chiar a politicii. (Julius Evola, Revolta împotriva lumii moderne)

Aucun commentaire: