03 août 2005

Detinãtorul Numelui Suprem (traducere de Radu Iliescu din Faouzi Skali, Traces de lumière)

Se spune cã un om era decis sã obtinã puterea “Numelui Suprem”, Numele Divin secret prin care ar putea actiona asupra întregului univers, punând în operã întreaga sa vointã. Desigur, nu pentru a face ceva rãu, ci pentru ca în sfârsit binele sã poatã domni peste tot fãrã gres.

Acest lucru luã multi ani, petrecuti în posturi si rugãciuni, în privatiuni de tot felul suportate cu rãbdare. Într-o zi, avu sansa sã întâlneascã un om care îi spuse cã dacã mergea în piatã putea sã-l vadã pe omul pe care Dumnezeu îl înzestrase cu acest secret si pe care ar putea sã-l întrebe. Omul nostru, fãrã sã se mai gândeascã sã bea sau sã mãnânce, nu avu alt scop decât sã observe fãrã încetare oamenii care se gãseau în piatã, sperând astfel sã-l poatã ghici pe acela dintre ei care era alesul lui Dumnezeu. Orele trecurã astfel fãrã ca vreun semn sã aparã. Observã totusi o scenã care îl scoase din sãrite si îl fãcu sã regrete si mai mult faptul de a nu fi avut secretul Numelui Divin: un om bãtrân si obosit purtând o legãturã de surcele în spate lovi, din neatentie, un tânãr care trecea. Acesta din urmã fu prins de o mânie violentã si-l bãtu pe bãtrân cu înversunare, nepãsãtor la adresa vârstei si slãbiciunii acestuia. “Ah! dacã as fi avut secretul, îsi spunea cãutãtorul, as fi fãcut imediat dreptate acestui bãtrân pentru toate relele revoltãtoare pe care le-a îndurat!”

Ziua se termina si omul nostru era mai amar ca niciodatã. Mai târziu, avu din nou sansa sã-l întâlneascã pe sfântul ce pãrea sã-l cunoascã pe detinãtorul inaccesibilului “Nume”. Îi spuse fãrã gres deceptia sa si-i povesti cã aceastã zi, cea mai lipsitã de roade dintre toate, îl pusese în situatia de a fi martor al unei scene care-l revoltase.

Sfântul îi spuse atunci cã dacã nu-l vãzuse pe cel pe care-l cãuta, singura vinã apartinea cãutãtorului. “Detinãtorul secretului suprem, o, prietene, nu era altul decât acest bãtrân pe care l-ai vãzut acceptând încercarea fãrã sã reactioneze.”

Aucun commentaire: