06 juin 2005

Anca Manolescu, Expresii ale unităţii, (note de lectura)

Apărut în Dilema, nr. 354.
Globalizarea pune în mod concret problema diversităţii religioase, cu toate consecinţele ce decurg din ea.
Papa Ioan al XXIII-lea şi Paul al VI-lea au indicat studierea fără parti pris a religiilor orientale. Ambii pontifi au fost legaţi de Vatican II.
Râbî'a, musulmană care a trăit la Basra în sec. VIII: "Doamne, tot ce mi-ai hotărît ca lucruri pămînteşti, dă duşmanilor Tăi; şi tot ce mi-ai hotărît în lumea ce va să vie, dă prietenilor Tăi; căci mie Tu îmi eşti de ajuns. Doamne, dacă Te iubesc din spaimă de infern, arde-mă în infern, şi dacă Te iubesc în nădejdea paradisului, izgoneşte-mă din paradis; dar dacă Te iubesc numai pentru Tine, nu mă lipsi de frumuseţea Ta cea veşnică. Doamne, singura mea îndeletnicire şi singura mea dorinţă în lumea aceasta este ca, prin toate lucrurile create, să-mi amintesc de Tine; iar în lumea ce va să vie, prin toate lucrurile lumii ce va să vie, să Te întîlnesc. Aşa este precum am zis; însă Tu fă cum îţi este voia."
Călugăriţa din mănăstirea Unterlinden, unde predica Meister Eckhart, sec. XIV: "Spiritul meu a devenit sălbatic,/ a părăsit toate diferenţele/ acolo, sînt fără de imagini,/ în realitatea mea simplă... Simţurile au dispărut,/ raţiunea nu mai cuprinde nimic/ Cînd, în lăuntru, El zboară... E ceea ce se revelează/ Fiinţa nudă... Pentru mine/ timpul şi veşnicia s-au risipit/ căci m-am statornicit/ cu totul în unitate."

Aucun commentaire: