18 février 2017

Matgioi, Despre taoişti şi confucianişti (fragment)

Învăţătura lui Lao Zi, transmisă de creatorul ei în câteva formule generale, încredinţată doar la doi adepţi, care mai apoi avură alţii zece, şi care nu conţinea decât expresia cea mai exactă posibil a adevărurilor tradiţionale şi a principiilor imuabile, nu putea avea decât o influenţă ascunsă, întrucât, prin însăşi dificultatea ei, numărul adepţilor nu putea fi decât cu totul restrâns. Dar această influenţă ascunsă şi lentă trebuia să fie suverană şi profundă, pentru că, neglijentă în privinţa intereselor materiale şi imediate, se adresa la ceea ce este cel mai elevat în om şi, în realitate, mai puţin uman. Din această cauză, în domeniul chestiunilor politice şi al economiei sociale, influenţa şcolii lui Lao Zi fu rară, dar atunci când se exersă, fu energică şi totală.


Prin simpla povestire a faimoasei întâlniri dintre Lao Zi şi Kong Zi (Confucius), se poate vedea deja diferenţa intelectuală dintre cei doi filosofi, divergenţa, nu în privinţa ideilor primordiale, ci a planurilor în care se aplicau ideile lor, şi foarte incontestabila superioritate a lui Lao Zi, căruia Kong Zi însuşi îi aducea umilul şi desăvârşitul omagiu. Trecând din domeniul ideilor pure în cel al practicii, şi ieşind din intelectul creatorilor reci şi impecabili pentru a intra în sufletul discipolilor orgolioşi şi pasionaţi, punerea în operă politică şi socială a celor două sisteme, dintre care unul ar fi trebuit întotdeauna să rămână deasupra celuilalt, duse la multe tulburări şi erori, în cursul cărora celor două şcoli se distinseră prin exagerarea calităţilor lor funciare, confucianiştii prin vorbăraie şi laşitate (excesul propagandei), iar taoiştii prin energie şi intransigenţă (excesul izolării). Oferit cu lejeritate, confucianismul avu drept primi prozeliţi şi apostoli pe micii cunoscători de carte, cu elocvenţă fină, siguri de ei înşişi şi avizi să joace un rol în Stat sau, măcar în satul lor (cunoscători de carte corespunzând a ceea ce în secolul XX în occident se numeşte “intelectuali”). Aceşti cunoscători de carte, agitaţi şi populari, răspândeau în tot poporul preceptele înţelepte şi amabile din care trebuiau să obţină un profit personal.

Rezervat unei minorităţi triate cu exigenţă, taoismul avu drept adepţi înţelepţii prudenţi, dezinteresaţi, solitari şi lipsiţi de volubilitate (pe care occidentul îi numeşte, pentru a-i distinge de intelectuali, “gânditori”), care, descoperind, fără să le predice nici să le recomande, legile superioare şi ideile generale, nu făceau nicăieri umbră. Aceşti înţelepţi îşi aduseră convingerile printre cunoscători de carte şi mandarini de prim rang, de unde ele ajunseră până pe tronul imperial.


Mult timp partizanii celor două doctrine luptară, taoiştii uitând că nu erau făcuţi pentru luptă, confucianiştii uitând, în ciuda ilustrului exemplu al lui Confucius în persoană, că erau făcuţi pentru a se supune taoiştilor, faţă de care nu erau decât emanaţia pe un plan de mentalitate inferioară. De aici ieşi ceea ce se întâmplă întotdeauna în societăţile suficient de slabe pentru a-i accepta pe intelectuali şi pe oratori drept maeştri şi consilieri predominanţi, adică o epocă de tulburări egoiste şi confuze din care numai micii cunoscători de carte aveau să obţină vreun câştig. (Matgioi, Calea raţională)

Aucun commentaire: