03 février 2017

Titus Burckhardt, Despre al-Fatihah (fragment)

Oferim aici traducerea surei al-fâtihah, “cea care deschide”, adică a celei care constituie introducerea în Coran:

“Laudă lui Dumnezeu, Stăpânul lumilor,
Milostivul, Îndurătorul,
Regele zilei judecăţii,
pe Tine Te adorăm, lângă Tine căutăm ocrotire.
Călăuzeşte-ne pe drumul cel drept,
calea celor asupra cărora reverşi mila Ta,
nu a celor peste care s-a abătut mânia Ta, nici a celor rătăcitori.”

Diviziunea tripartită este tradiţională: prima parte a surei, până la cuvintele: “Regele zilei judecăţii”, menţionează principalele aspecte ale Divinităţii. Ultima parte, începând cu cuvintele “Călăuzeşte-ne pe drumul cel drept”, enumeră tendinţele fundamentale ale creaturii. Versetul intermediar exprimă legătura dintre Dumnezeu şi om, care este o relaţie cu două chipuri, făcută din dependenţă şi participare.


Prin slava (al-hamd) oferită lui Dumnezeu, spiritul se rupe de tot ceea ce, în lume, nu se reduce strict la limitele lucrurilor şi nu se epuizează în aparenţa lor de fapte. Orice calitate pozitivă conţine un fond de realitate inepuizabilă. Orice culoare, de exemplu, este concomitent evidentă şi insondabilă în unicitatea ei esenţială, care revelează Fiinţa unică, “Stăpânul lumilor”.

Fiinţa Însăşi se şterge în faţa Infinitului, iar Acesta se manifestă prin intermediul Fiinţei conform celor două “dimensiuni” descrise mai sus, prima fiind plenitudinea “statică” a lui ar-Rahmân, şi a doua plenitudinea “dinamică”, adică salvatoare şi imanentă a lui ar-Rahîm. Pe de altă parte, Beatitudinea-Îndurare (ar-Rahmah) desfăşoară şi copleşeşte creatura, în vreme ce Rigoarea (al-Jalâl), care este o expresie a “Maiestăţii” sau transcendenţei divine, comprimă creatura şi o face neputincioasă.

La nivelul categoriilor existenţei individuale, Rigoarea este manifestată de timp. Consumând lumea noastră şi fiinţele care se găsesc în ea, le reaminteşte “datoria” lor faţă de Principiul de existenţă. Totalitatea timpului, ciclul său complet, este “ziua [de plată a] datoriei” (yawm ad-dîn), ceea ce înseamnă în egală măsură “ziua religiei”, căci religia este ca recunoaşterea unei datorii. Aceeaşi expresie semnifică de asemenea “ziua judecăţii”, care nu este alta decât reinregrarea finală a ciclului temporal în atemporal. Această reintegrare poate fi concepută la diferite niveluri, după cum avem în vedere sfârşitul omului, sfârşitul lumii noastre sau cel al întregului univers manifestat, căci “orice lucru este pieritor, mai puţin Faţa Sa”, cum spune Coranul.

În atemporal, libertatea acordată fiinţelor individuale se întoarce la sursa ei divină. În “ziua aceea”, Dumnezeu singur este “Rege absolut”: esenţa însăşi a “liberului arbitru”, fondul său necondiţionat, se identifică în momentul acela cu Actul divin. Doar în Dumnezeu coincid libertatea, actul şi adevărul, şi pentru asta anumiţi sufiţi spun că fiinţele, la judecata cea din urmă, se vor judeca ele însele întru Dumnezeu, conform de altfel unui text coranic care spune că membrele omului îl vor acuza pe acesta.
Omul este judecat în funcţie de tendinţa sa esenţială. Aceasta poate fi conformă atracţiei divine, poate fi opusă acesteia sau indecisă între cele două direcţii. Acestea sunt căile “celor asupra cărora reverşi mila Ta”, “celor peste care s-a abătut mânia Ta” şi respectiv “celor rătăcitori”, adică a celor care se împrăştia în indefinitul existenţei, sau care se învârt ca să spunem aşa în cerc. Vorbind despre aceste trei tendinţe, Profetul a desenat o cruce: “calea dreaptă” este verticala ascendentă; “mânia divină” merge în sens opus; împrăştiarea celor care “rătăcesc” este orizontala. Aceleaşi tendinţe fundamentale se regăsesc în tot universul; ele constituie dimensiunile ontologice ale “înălţimii” (at-tûl), ale “adâncimii” (al-‘umq) şi ale “amplitudinii” (al-‘urd). Hinduismul desemnează aceste trei tendinţe cosmice (gûnas) sub numele de sattva, rajas şi tamas, sattva exprimând conformitatea faţă de Principiu, rajas dispersarea centrifugă şi tamas căderea, nu doar într-un sens dinamic şi ciclic, bineînţeles, ci de asemenea în sens static şi existenţial.


Se poate spune în egală măsură că nu există, pentru om, decât o singură tendinţă esenţială, cea care-l aduce aproape de propria sa Esenţă eternă. Toate celelalte tendinţe nu sunt decât expresia ignoranţei creaturii, astfel vor fi extirpate, judecate. Cererea ca Dumnezeu să ne conducă pe calea cea dreaptă nu este deci nimic altceva decât aspiraţia către propria noastră Esenţă pretemporală. Conform exegezei esoterice, “calea dreaptă” (aç-çirât al-mustaqîm) este Esenţa unică a fiinţelor, aşă cum o indică acest verset al surei Hûd: “Nu există fiinţă vie pe care El (Dumnezeu) să n-o ţie de părul din ceafă; adevărat, Domnul meu este pe calea dreaptă.” Astfel această rugăciune corespund cererii esenţiale şi fundamentală a oricărei creaturi. Ea este îndeplinită prin însuşi faptul că e pronunţată.”

Aucun commentaire: