02 mars 2006

Bibliografie selectiva a lucrării Postmodernismul românesc, de Mircea Cărtărescu

Acopian, Ştefan, Manualul întâmplărilor, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1984; ediţia a Il-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993.

* * *, Alexandria. Esopia. Cărţi populare, Editura Minerva, Bucureşti, 1966.

Arghezi, Tudor, Cimitirul Buna-Vestire, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968.

Aries, Philippe şi Duby, Georges, Istoria vieţii private, vol. I., Editura Meridiane, Bucureşti, 1994.

Bacalbaşa, Constantin, Bucureştii de altădată, Editura Eminescu, Bucureşti, 1993.

Barbu, Ion, Versuri şi proză, Editura Minerva, Bucureşti, 1984.

Baronzi, George, „Misterele Bucureştilor”, în Pionierii romanului românesc, Editura Minerva, Bucureşti, 1973.

Barth, John, Lost in the Funhouse, Bantam Books, 1969.

Bastovoi, Ştefan, Elefantul promis, Editura Arc, Chişinău, 1996.

Battisti, Eugenic, Antirenaşterea, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982.

Bănulescu, Ştefan, Cartea de la Metropolis, Editura Emi­nescu, Bucureşti, 1977.

Benvenuto, Sergio, ,,Cel de-al treilea timp", în Lettre Internationale, versiunea românească, primavara 1994.

Bodiu, Andrei, Simona Popescu, Caius Dobrescu, Marius Oprea, Pauza de respiraţie, Editura Litera, Bucureşti, 1991.

Boutot, Alain, Inventarea formelor, Editura Nemira, Bucureşti, 1996.

Bucur, Romulus, Literatura, viaţa, Editura Cartea Ro­mânească, Bucureşti, 1985.

Budai-Deleanu, Ion, Ţiganiada, Editura Minerva, Bucu­reşti, 1981.

Caiete critice, nr. 1-2/1986, „Postmodernismul”.

Cantemir, Dimitrie, Istoria ieroglifică, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1965.

Cantemir, Dimitrie, Catastihul amorului şi La gura sobei, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986.

Călinescu, Matei şi Douwe Fokkema, Exploring Post­modernism, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 1990.

Călinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii, Editura Univers, Bucureşti, 1993.

Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Minerva, Bucureşti, 1982.

Cărtărescu, Mircea, Traian T. Coşovei, Florin Iaru şi Ion Stratan, Aer cu diamante, Editura Litera, Bucureşti, 1982.

Cârneci, Magda, Arta anilor '80. Texte despre postmo­dernism, Editura Litera, Bucureşti, 1996.

Ciocârlie, Livius, ,,Presupuneri despre postmodernism", în Caiete critice, nr. cit.

Cochinescu, Ioan Mihai, Ambasadorul, Editura Cartea Romaneasca, Bucuresti, 1991.

Condurache, Val, Fantezii critice, Editura Junimea, laşi, 1983.

Cornis-Pope, Marcel, „Postmodern Dialogics in Eastern Europe before and after 1989", in Euresis, nr. cit.

Coşovei, Traian T., Ninsoarea electrică, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1979.

Crăciun, Gheorghe, ,,Entre le modernisme et le postmodernisme", in Euresis, nr. cit.

Crăciun, Gheorghe, Generaţia '80 în texte teoretice, Editura Vlasie, 1994.

Crohmălniceanu, Ovid S., Literatura română între cele două războaie mondiale, Editura Minerva, Bucureşti, 1972.

Crohmălniceanu, Ovid S., ..Postmodernism: ce se spune şi ce nu", în Caiete critice, nr. cit.

Crohmălniceanu, Ovid S., ..Scrisori din Arcadia", în Alte istorii insolite, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1986.

Cuşnarencu, George, Tangoul Memoriei, Editura Albatros, Bucureşti, 1988.

Cuşnarencu, George, Tratat de apărare permanentă, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1983.

* * *, Desant 83, proză scurtă de şaisprezece autori tineri, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1983.

Dilema, 3-9 oct. 1997, „Valori sub semnul întrebării – bătălia canonică”.

Dimov, Leonid, Texte, în coleţia ,,Cele mai frumoase poezii", Editura Albatros, Bucureşti, 1980.

Dimov, Leonid şi Mircea Ivănescu, Amintiri, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1973.

Dinescu, Mircea, Democraţia naturii, Editura Cartea Ro­mânească, Bucureşti, 1981.

Dobrescu, Caius, Balamuc sau Pionierii spaţiului, Editura Nemira, Bucureşti, 1994.

Dostoevski, Feodor, Însemnări din subterană, în Opere, vol. 4, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1968.

Eco, Umberto, ..Marginalii şi glose la « Numele trandafirului»", în Secolul 20, 8-9-10/1983.

Euresis, cahiers roumains d'etudes litteraires, ,,Le postmodernisme dans la culture roumaine", nr. 1-2/1995.

Fîntîneru, Constantin, Interior, Editura Dacia, Cluj-Na­poca, 1981.

Foucault, Michel, Cuvintele şi lucrurile, Editura Univers, Bucureşti, 1996.

Friedrich, Hugo, Structura liricii moderne, Editura Univers, Bucureşti, 1969.

Fukuyama, Francis, Sfârşitul istoriei şi ultimul om, Editura Paideia, Bucureşti, 1994.

Gârbea, Horia, Misterele Bucureştilor, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1997.

Gherguţ, Sorin, Svetlana Cârstean, Răzvan Raoulescu, Mihai Ignat, Cezar Paul-Bădescu, T. O. Bobe, Tablou de familie, Editura Leka-Brâncuş, Bucureşti, 1995.

Ghica, Ion, Opere, vol. 1, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1967.

Ghiu, Bogdan, Ion Bogdan Lefter, Mariana Marin, Romulus Bucur şi Alexandru Muşina, Gând, Editura Litera, Bucureşti, 1983.

Ghiu, Bogdan, Manualul autorului, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1989.

Graff, Gerald, „Mitul apariţiei postmodernismului”, în Caiete critice, nr. cit.

Groşan, Ioan, Caravana cinematografică, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1985.

Hassan, Ihab, „Postmodernism”, „The Literature of Silence”, in The Postmodern Turn. Essays in Postmodern Theory and Culture, Ohio State Univ. Press. 1987.

Hawking, Stephen W., Visul lui Einstein, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.

Heliade-Rădulescu, Ion, Dispoziţiile şi încercările mele de poezie, în Pagini alese, Editura Tineretului, Bucureşti, 1965.

Hocke, Gustav René, Manierismul în literatură, Editura Univers, Bucureşti, 1977.

Horasangian, Bedros, Sala de aşteptare, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1987.

Hutcheon, Linda, Politica postmodernismului, Editura Univers, Bucureşti, 1997.

Ianus, Marius, Hârtie igienică (volum în manuscris).

Iaru, Florin, La cea mai înaltă ficţiune, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1984.

Iliescu, Nicolae, Departe, pe jos, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1983.

Iliescu, Nicolae, Dus-întors, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1988.

Ionescu, Eugen, Război cu toată lumea, Editura Humanitas, 1992.

Ivănescu, Mircea, Alte poesii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976.

Joyce, James, Ulise, Editura Univers, Bucureşti, 1984.

Lefter, Ion Bogdan, Globul de cristal, Editura Albatros, Bucureşti, 1983.

Lefter, Ion Bogdan, ,,Secvenţe despre scrierea unui « roman de idei »", în Caiete critice, nr. cit.

Lovinescu, Eugen, Istoria civilizaţiei romane moderne, Bucureşti, 1926.

Lupan, Radu, Moderni şi postmoderni, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1988.

Lyotard, Jean-François, Condiţia postmodernă, Editura Babel, Bucureşti, 1993.

Lyotard, Jean-François, ,,Răspuns la întrebarea: ce este postmodernul ?", în Caiete critice, nr. cit.

Maiorescu, Titu, „În contra direcţiei de astăzi în cultura română” (1868), în Critice, Editura Minerva, Bucureşti, 1984.

Manolescu, Ion, Alexandria, Editura Univers, Bucureşti, 1998.

Manolescu, Ion, Întâmplări din orăşelul nostru, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1993.

Manolescu, Ion, La prose postmoderne et le textualisme mediatique", in Euresis, nr. cit.

Manolescu, Ion, Fevronia Novac, Vlad Pavlovici, Alexandru Plejcan, Andrei Zlătescu, Ara Şeptilici, Ficţiuni, Editura Litera, Bucureşti, 1992.

Manolescu, Nicolae, Despre poezie, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1987.

Manolescu, Nicolae, O uşă abia întredeschisă, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1987.

Manolescu, Nicolae, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, vol. I, II, III, Editura Minerva, Bucureşti, 1980-1983.

Martin, Mircea, ,,En guise d'introduction: D'un postmodernisme sans rivages et d'un postmodernisme sans postmodernité", in Euresis, nr. cit.

Mazilu, Dan Horia, Barocul în literatura română din secolul al XVII-lea, Editura Minerva, Bucureşti, 1976.

Meszaros, Judith, Îngeriada, Editura Eminescu, Bucureşti, 1991.

Mihăieş, Mircea, De veghe în oglindă, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1988.

Mihăilă, Rodica, Antologie de poezie americană, Tipografia Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1977.

Mincu, Marin, Avangarda literară românească, Editura Minerva, Bucureşti, 1983.

Miroiu, Mihaela, Convenio, Editura Alternative, Bucureşti, 1996.

Miroiu, Mihaela, Gândul umbrei, Editura Alternative, Bucureşti, 1995.

Miroiu, Mihaela, Jumătatea anonimă, Editura Alternative, Bucureşti, 1995.

Muşina, Alexandru, Antologia poeziei Generaţiei '80, Editura Vlasie, Piteşti, 1993.

Muşina, Alexandru, ,,Le postmodernisme aux portes de 1'Orient", in Euresis, nr. cit.

Nedelciu, Mircea, Aventuri într-o curte interioară, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1979.

Nedelciu, Mircea, Adriana Babeţi, Mircea Mihăieş, Femeia în roşu, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1990.

Nedelciu, Mircea, Tratament fabulatoriu, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1986.

Nedelciu, Mircea, Zmeura de câmpie, Editura Militară, Bucureşti, 1984.

Negrici, Eugen, Poezia medievală în limba română, Edi­tura Vlad & Vlad, Craiova, 1996.

Negruzzi, Costache, Alexandru Lăpuşneanul şi alte scrieri, Editura Militară, Bucureşti, 1985.

Nemoianu, Virgil, ,,Notes sur 1'etat de postmodernite", in Euresis, nr. cit.

Nemoianu, Virgil, şi Robert Royal, The Hospitable Canon. Essays on Litterary Play, Scholarly Choyce, and Popular Pressures, John Benjamins Publishing Co., Amster­dam/Philadelphia, 1991.

Olăreanu, Costache, Ficţiune şi infanterie, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1998.

Pann, Anton, Povestea vorbii, Editura Facia, Timişoara, 1991.

Perian, Gheorghe, Scriitori români postmoderni, Edi­tura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996.

Petrescu, Radu, Proze. Didactica Nova. Sinuciderea din Grădina Botanică. Jurnal. În Efes, Editura Eminescu, Bucureşti, 1971.

Platon, „Republica”, în Opere, V, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.

Platon, Alexandru-Florin, ,,Postmodernism — postistorie — postcomunism: repere semantice", in Xenopoliana, tom II, 1994, nr. 1-4.

Pleşu, Andrei, „Inevitabilul postmodern”, în Caiete critice, nr. cit.

* * *, Poezia românească de la începuturi până la 1830, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1996.

Pop, Ion, Avangarda în literatura română, Editura Minerva, Bucureşti, 1990.

Pop, Ion, Jocul poeziei, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1985.

Popescu, Cristian, Cuvânt înainte, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1988.

Preda, Sorin, Parţial color, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1985.

Preda, Sorin, Plus-minus o zi, Editura Militară, Bucureşti, 1988.

Pynchon, Thomas, The Crying of Lot 41, Harper & Row Publishers, New York, 1968.

Raymond, Marcel, De la Baudelaire la suprarealism, Edi­tura Univers, Bucuresti, 1970.

Sadoveanu, Mihail, Creanga de aur, Editura Cartea Româ­nească, Bucureşti, 1982.

Scarpetta, Guy, „Viena – mod de întrebuinţare”, în Caiete critice, nr. cit.

Scholes, Robert, Fabulation and Metafiction, Univ. of Illinois Press, 1979.

Secolul 20, nr. 7-9/1996, ,,Femei şi feminisme".

Selejan, Ana, Reeducare şi prigoană, Editura Thausib, Sibiu, 1993.

Sileski, Barry, Ferlingbetti, the Artist in his Time, Warner Books, 1990.

Simion, Eugen, Scriitori români de azi, vol. IV, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1989.

Simionescu, Mircea Horia, Bibliografia generală, Edi­tura Nemira, Bucureşti, 1992.

Simionescu, Mircea Horia, Toxicologia sau Dincolo de bine şi dincoace de rău, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1983.

Spiridon, Monica, „Mitul ieşirii din criză”, în Caiete critice, nr. cit.

Spiridon, Monica, „Postmodernism is Elsewhere”, in Euresis, nr. cit.

Stanca, Radu, Versuri, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980.

Stănescu, Nichita, Epica Magna, Editura Junimea, Iaşi, 1978.

Stănescu, Nichita, Poezii, Editura Minerva, Bucureşti, 1988.

Stoenescu, Ştefan, „În zona tranziţiilor reversibile: post-modernismul ca transvaluare şi feed-back”, în Caiete critice, nr. cit.

Stoiciu, Liviu Ioan, Inima de raze, Editura Albatros, Bucureşti, 1982.

Teodorescu, Cristian, Maestrul de lumini, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1985.

Teodorescu, Cristian, Tainele inimei, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1988.

Toffler, Alvin, Şocul viitorului, Editura Politică, Bucureşti, 1973.

Ţeposu, Radu G., „Le postmodernisme chez les Roumains. La memoire des piles des livres”, in Euresis, nr. cit.

Vaculovschi, Mihai, Nemuritor în păpuşoi, Editura Arc, Chişinău, 1997.

Vattimo, Gianni, Sfârşitul modernităţii, Editura Pontica, Constanţa, 1993.

Vattimo, Gianni, Societatea transparentă, Editura Pontica, Constanţa, 1995.

Vlasin, Ioana, Marius Ianus, Iulian Baicuş, Victor Nichifor, Doina Ioanid, Angelo Mitchievici, Cecilia Ştefănescu, Ferestre 98, Editura Aristarc, Bacău, 1998.

Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991.

Zub, Al., „În căutarea unei paradigme”, in Xenopoliana, nr. cit. Xenopoliana, Buletinul Fundaţiei Academice ,,A.D. Xenopol" din laşi, tom II, 1994, nr. 1-4.

Aucun commentaire: