04 octobre 2005

Bibliografia lucrărilor lui Vasile Lovinescu

Monarhul ascuns, Ed. Institutului European, Iaşi, 1992.

Incantaţia sângelui, Ed. Institutului European, Iaşi, 1993.

Mitul sfâşiat, Ed. Institutului European, Iaşi, 1993.

Al patrulea hagialâc, Cartea Românească, Bucureşti, 1981.

Creangă şi creanga de aur, Cartea Românească, Bucureşti, 1983.

La Dacie hyperboréene, Editions Pardès, Puiseaux, 1987.

Interpretarea ezoterică a unor basme şi balade populare româneşti, Cartea Românească, Bucureşti, 1993.

Jurnal alchimic, Ed. Institutului European, Iaşi, 1994.

Steaua fără nume, Editura Rosmarin, Bucureşti, 1994.

Dacia Hiperboreană, Editura Rosmarin, Bucureşti, 1994.

Scrisori crepusculare, Editura Rosmarin, Bucureşti, 1995.

Însemnări iniţiatice, Editura Rosmarin, Bucureşti, 1996.

Meditaţii, simboluri, rituri, Editura Rosmarin, Bucureşti, 1997.

Exerciţii de meditaţie, Editura Rosmarin, Bucureşti, 2000.

Aucun commentaire: