09 janvier 2017

Abatele Henri Stéphane, Introducere în esoterismul creştin, Tratatul X.6 Despre transformism (fragment)

« Nu există adevăr, în afara Adevărului. Dumnezeu singur este Adevărul. În afara lui, nu există decât eroarea: Omnis homo mendax. (Tot omul este mincinos, Psalmul 116, 11)

Orice lucru este un simbol, şi orice simbol are două feţe: una pozitivă întoarsă spre Dumnezeu, una negativă întoarsă spre Satan. Manifestaţia universală, o stare a fiinţei sau o « lume » sunt în egală măsură simboluri.

Omul căzut nu vede cu ochiul corporal decât faţa negativă a manifestării, îndeosebi în ceea ce priveşte lumea corporală, şi inteligenţa lui închisă în limitele mentalului nu vede decât nişte « abstracţiuni », aspecte formale, plecând de la care se edicică teorii abstracte, realmente eronate: ştiinţa, filosofia, literatura, arta profană sunt în mod necesar « luciferice ».


Atunci când omul căzut vede pâine, el spune: « Este pâine »; atunci când omul veritabil – Hristos, Indra – vede pâine, el spune: « Acesta este Corpul meu ». Adam, în Paradisul terestru, spune văzând-o pe Eva: « Aceasta este într-adevăr carne din carnea mea, os din oasele mele »; omul căzut văzând o femeie o consideră o prostituată; omul tradiţional, dacă este creştin de exemplu, o priveşte ca pe simbolul Bisericii, Soţia Sacră a Mielului jertfit, una din ipostazele Fecioarei.

Atunci când savantul profan analizează celula vie cu un microscop electronic, sfârşeşte prin a nu mai vedea nimic: el se află în faţa neantului; atunci când contemplativul priveşte o floare – cu ochiul Inimii – vede faţa lui Dumnezeu, reflecţia formală a frumuseţii fără formă.

Cosmosul căzut prezintă omului căzut aspectul său de inversiune în raport cu Principiul Suprem. Atunci când paleontologul examinează straturile geologice, acestea nu-i arată decât aspectul invers al « ontogenezei », iar mentalul său abstract construieşte o teorie abstractă: aceasta este originea teoriilor transformiste. Cu cât analizează mai mult, cu atata strânge lanţurile a ceea ce numeşte « evoluţie », cu atât mai mult îi creşte ignoranţa şi se închide în iluzia « sistemului » său. A-l face pe om să provină dintr-o serie de fiinţe inferioare şi în cele din urmă din vreun « atom primitiv » - sau orice altă teorie de acelaşi fel – este o parodie şi o contrafacere a « ontogenezei » tradiţionale; ipoteticul « atom primitiv » nu este decât o parodie a « Substanţei primordiale » (Prakriti); « filogenia » nu este decât o parodie a înlănţuirii cauzale care leagă între ele diferitele stări ale fiinţei, al căror element de legătură este « Purusha », şi a cărui « permanentă actualitate » exclude orice evoluţie. Aceasta nu este în cele din urmă decât un « punct de vedere » elaborat de un mental ignorant, pornind de la datele empirice furnizate de aspectul negativ al Cosmosului, prin intermediul unei ipoteze gratuite, un fel de « judecată sintetică a priori » sau de sinteză artificială, propriu-zis « luciferică ».

« Într-adevăr, de la Allah suntem şi la Allah ne întoarcem » (Coranul). Originea omului este Dumnezeu, şi altă origine nu există. Originea vieţii este Cuvântul, « Viaţa şi Lumina oamenilor », şi nu există altă origine.


Fizicianul care vede în lumină o vibraţie electro-magnetică, sau o « undă-corpuscul », sau orice teorie de acest fel, se înfundă în ignoranţă pe măsură ce analizează faptele şi eşafodează teorii din ce în ce mai complicate, căci nu vinde, cu ochiul Inimii, decât lumina creată este identică, în esenţa lui, la Lumina Necreată, căci « nu există lumină, în afara Luminii ».”

Aucun commentaire: